Годен за терористически акции

Годен за терористически акции


Документален разказ за обречената борба на нелегалната организация за национално обединение. Съдби, атентати, жертви...

 
Новата книга можете да намерите
в добрите книжарници
или директно да закупите от

bookpoint.bg (- 10%),
както и от
ИК Гутенберг (- 10%)


Румен Евтимов

ГОДЕН ЗА ТЕРОРИСТИЧЕСКИ АКЦИИ
ВЗРО „Въртоп” 1924 – 1944
Съдби и атентати

стр. 360 с ил.
Цена: 18.00 лв.

Издателска къща „Гутенберг”, София, 
ISBN 978-619-176-097-8

Книгата е посветена на нелегалната Вътрешна Западнопокраинска Революционна Организация „ВЪРТОП“, действала през 20-те и 30-те години на миналия век, на обречената борба за освобожде­ние на окупираните от Сърбия Западни покрайни­ни и възвръщането им в пределите на България.
Документалният разказ се основава изключително на достъпните източници от Централния държавен архив, Архива на МВР, Архива на ДС, Военноисто­рическия архив и др. Използвана е и информация, публикувана в българската и югославянската пре­са от онова време, както и литературни източници и монографии по темата.
Представени са обстоятелствата около възникването на организацията, нейната дейност, развитието на тактическите виждания и идейните противоборства, довели до разцеплението; взаимодействието с ВМРО на Иван Михайлов, отношенията с военните и полицейските власти, извършените акции „във вътрешността“, дадените жертви…
Отделни очерци са посветени на членовете на ЦК и ръководители на ра­дикалната организация Иван Гьошев, Асен Николов и Крум Гопов, на белградския атентатор Любомир Янакиев и въртопците Владимир Станчев, Тодор Петров, Владимир Керавски, Никола Велков и Манол Йотов.

В приложение към книгата е представена оперативната разработка „Кобра“, водена от ДС през 1951–1957 г. срещу Крум Гопов, един от осно­вателите и ръководителите на „Въртоп“. Разработката показва не само отношението на комунистическата власт към „бившите хора“ с национал­но-патриотични възгледи, но и технологиите и методите, използвани от службата. Публикувани са документи от досието, свързани с историята на националноосвободителната организация.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Вместо предисловие

ВЪРТОПИ И РАЗЛОМИ
Началото
Раздора
Учредителен конгрес или конгрес на разцеплението

ЩЕ СЕ БОРИМ ИЛИ ЩЕ ПРИКАЗВАМЕ
Динамитното изкуство
Революционерите от аперитив „Чайка”
Въртопщини след въртопите

СИНОВЕ МАЙЧИНИ

ГОДЕН ЗА ТЕРОРИСТИЧЕСКИ АКЦИИ
Асен Николов
Иван Гьошев
Крум Гопов
Любомир Янакиев
Владимир Станчев
Тодор Петров
Владимир Керавски
Никола Велков
Манол Йотов

ПРИЛОЖЕНИЕ
Досие „Кобра”
Документи

ИЗТОЧНИЦИ И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАЗА АВТОРА


Румен Евтимов е роден през 1955 г. в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски”.
Работил е като книгоиздател: редактор, зав. редакция, главен редактор и управител в Издателство „Просвета” (1983–1998); съдружник и управител в Издателство „Лодос” (1999–2001); управител на Военно издателство (2001–2010). 
Член е на редакционната колегия на сп.„Военноисторически сборник”.
Почетен член на Военноисторическата комисия.

 

 
e-mail: rumen.evtimov@gmail.com